Maasterrassen, perspectieven voor de levensader van Limburg (17-04-2019)

Dit item is verlopen op 19-05-2019.

Donderdag 11 april was in Well de jaarvergadering van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR).

Samen met zo’n 70 andere gemeenten is Gemeente Bergen lid van deze vereniging. Tijdens de jaarvergadering bespraken wethouders van gemeenten langs de Maas, Rijn, Waal, IJssel, Nederrijn en Lek en Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg, onder andere hoe bij maatregelen tegen overstromingen rekening gehouden kan worden met het karakteristieke rivierenlandschap. Maaspark Well is daarvan een voorbeeld.

Aanbieden rapport

Het rapport ‘De Maasterrassen, perspectieven voor de levensader van Limburg’ gaat over de ruimtelijke inpassing van hoogwaterveiligheidsmaatregelen in het Noord-Limburgse Maasdal. Het is uitgebracht door ARK-natuurontwikkeling, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en het Wereldnatuurfonds. Wilfred Alblas, directeur-rentmeester bij Stichting het Limburgs Landschap, heeft het rapport na afloop van de jaarvergadering aangeboden aan Patrick van der Broeck en wethouder Antoon Splinter.

Per fiets vertrokken de deelnemers voor een bezoek aan Maaspark Well.

Pagina opties