Lintjesregen in gemeente Bergen (24-04-2020)

Dit jaar ontvingen 12 inwoners uit gemeente Bergen een Koninklijke Onderscheiding.

Vrijdagochtend 24 april heeft burgemeester Manon Pelzer deze inwoners persoonlijk, op gepaste afstand, geïnformeerd. Vanwege het coronavirus kon de uitreiking niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Landelijk wordt gezocht naar een moment later dit jaar waarop alle uitreikingen plaatsvinden.

De heer Eric Janssen, Wellerlooi

De heer Eric Janssen is vrijwilliger bij de Jeugdkuluut, onderdeel van carnavalsvereniging De Kuluut in Wellerlooi. Hij is lid en voorzitter van het plaatselijke Sint-Maarten Comité dat elke jaar zorgt voor een spectaculair schouwspel bij de intocht van Sint Maarten. Van 2017 tot 2019 was de heer Janssen bestuurslid bij Stichting Kindervakantiewerk Wellerlooi.  In het bestuur van dorpsraad Wellerlooi  vertegenwoordigt hij de jeugdorganisaties. Daarnaast is de heer Janssen bestuurslid bij Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi en als vrijwilliger actief in Multifunctioneel Centrum ’t Luukske.

foto van dhr. Janssen en partner

De heer Eric Janssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jan van de Ven, Wellerlooi

De heer Jan van de Ven was bestuurslid bij de LLTB: bij de Melkveehouderij Noord-Limburg en Bond van Rundveehouders. Hij was lid van de sociale commissie, ledenraad en studieclub. Ook was hij lid van de vakgroep rundveehouderij van de Landelijke Tuinbouw Organisatie.

Hij is voorzitter van de KBO, afdeling Wellerlooi en lid van de Stichting Seniorenraad Gemeente Bergen. De heer Van de Ven is mede-initiatiefnemer van het GreenTeam, vrijwilligers die het groen in het dorp onderhouden. Daarnaast lid van de Dorpsraad Wellerlooi.

Als lid van Muziekvereniging Fanfare Nooit Gedacht was hij medeoprichter van het verenigingsblad De Uutlaodklep en lid van de sponsor- en redactiecommissie.

Fot dhr. Van de Ven en partner

De heer Jan van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Harry Martens, Wellerlooi

Sinds 1984 is de heer Harry Martens vrijwilliger bij EHBO Well/Wellerlooi. Hij was ook vrijwilliger bij Scouting Wellerlooi. Als secretaris was hij afgevaardigde naar de Regioraad in de Regio Maasven en contactpersoon voor groepen die het clubhuis en materialen huurden.

Hij is hoofd Safety van Dutch Intercamp Team, onderdeel van de internationale organisatie Intercamp. Intercamp organiseert jaarlijks een internationaal scoutingkamp op wisselende locaties in Europa. Samen met zijn team zorgt de heer Martens dat het evenement goed en veilig verloopt.

De heer Martens is secretaris van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi, hij verricht daarnaast hand- en spandiensten voor het gemeenschapshuis.

Foto dhr. Martens

De heer Harry Martens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Berna Kempkens-Klabbers, Well

Mevrouw Berna Kempkens-Klabbers is vrijwilliger bij Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten: ze organiseert mede de jaarlijkse kindervakantieweek, onder andere als lid van de bak- en inruimploeg. Ze was vrijwilliger bij de St. Vitusparochie en secretaris bij buurtvereniging D’n Alde Slof. Sinds 2000 is ze vrijwilliger (van 2000 tot 2011 voorzitter) bij carnavalsvereniging De Maasjoerts. Ze is onder andere betrokken bij het jeugdbestuur, jurylid tijdens de carnavalsoptocht en begeleider van spooktochten. Bij Vocal Group Joy is mevrouw Kempkens-Klabbers voorzitter, daarnaast is ze vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Well/ Wellerlooi.

Foto mevrouw Kempkens-Klabbers

Mevrouw Berna Kempkens-Klabbers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Marian Kusters-Reiniers, Well

Mevrouw Marian Kusters-Reiniers is vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Maasjoerts. Ze was secretaris en was/ is actief bij de boerencommissie, jubileumwerkgroep, carnavalskrant, pronkzitting, prinsencommissie en de optochten. Het Liedjeskonkoer en het Carnavalsarchief heeft ze mede opgericht. Daarnaast is mevrouw Kusters-Reiniers vrijwilliger bij de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten: ze organiseert mede de jaarlijkse kindervakantieweek, de rommelmarkt en is lid van de kookploeg.

Als secretaris van de KBO-afdeling Well organiseert ze mede de kienmiddagen, de carnaval- en kerstviering en de jaarlijkse vrijwilligersdag.

Foto mevrouw Kusters_Reiniers

Mevrouw Marian Kusters-Reiniers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Ida Basten-Willems, Bergen

Mevrouw Ida Basten-Willems is al vele jaren coördinator vrijwilligers bij Proteion. Ze gaat op huisbezoek bij de cliënten en heeft een persoonlijk gesprek met de potentiële vrijwilligers.  Op die manier zorgt ze voor een goede verbinding tussen de hulpvrager en vrijwilliger. Zo kan iedereen het vrijwilligerswerk doen dat het beste bij hem of haar past. Zelf ondersteunt ze ook cliënten, bijvoorbeeld door ze te begeleiden bij een afspraak in het ziekenhuis of het boodschappen doen.  Mevrouw Basten-Willems was eerder vrijwilliger bij Biblioplus en mededelingenblad ‘De Fontein’.

Foto mevrouw Basten-Willems

Mevrouw Ida Basten-Willems is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw José Janssen-Welles, Bergen

Mevrouw José Janssen-Welles was jarenlang vrijwilliger bij Zij-Actief, afdeling Siebengewald. Daarnaast was ze actief bij Zij-Actief Limburg. Als lid van de werkgroep ‘Dagen voor Alleengaanden’ werkte ze programma’s uit en fungeerde ze als gastvrouw. Mevrouw Janssen-Welles is sinds enkele jaren lid, sinds 2009 voorzitter van de Wijkcontactpersonen bij Sint Petrusparochie Bergen. Ze is gastvrouw bij het Ontmoetingscentrum Bergen en vrijwilliger bij zorgcentrum Maasduinen Staete. Daar verzorgt ze eucharistieveringen en communiediensten voor de bewoners. Ze zorgt dat bewoners de diensten kunnen bijwonen en voorziet ze van een kopje koffie of thee.

Foto mevrouw Janssen-Welles

Mevrouw José Janssen-Welles is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Henk Menting, Bergen

De heer Henk Menting is voorzitter en vrijwilliger bij Volleybalclub Montagnards in Bergen. Hij verricht hand- en spandiensten, begeleidt wedstrijden en toernooien, coördineert de jeugdacties en is scheidsrechter.

Hij zet zich in bij het bestuur van de vereniging Financials for Financials, een landelijke vereniging die activiteiten voor financiële professionals organiseert.

De heer Menting is ook betrokken bij de St. Petrusparochie Bergen. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en controleert de financiën.

Foto dhr. Menting

De heer Henk Menting is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Lenie Huisinga-Peters, Bergen

Mevrouw Lenie Huisinga-Peters is oprichter en kloppend hart van Stichting Tante Lenie. Deze stichting bestaat sinds 2004 en biedt zieke kinderen en hun gezin verwenweken aan. In de afgelopen jaren hebben meer dan 300 gezinnen kunnen genieten van een onbezorgde vakantieweek. Mevrouw Lenie Huisinga-Peters bereidt de vakanties voor, vraagt subsidies aan, werft sponsoren en organiseert benefietavonden. Ze is het aanspreekpunt voor de gezinnen en biedt ook ná de vakantie een luisterend oor. Waar nodig probeert ze ook dan ondersteuning te bieden. In 2008 is mevrouw Huisinga-Peters genomineerd als ‘Helpende Hollander’.

Foto mevrouw Huisinga-Peters en partner

Mevrouw Lenie Huisinga-Peters is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Elly Jans-Custers, Bergen

Mevrouw Elly Jans-Custers was jarenlang vrijwilliger bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, regio Maasduinen. Ze was betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse regiovakantie, begeleidde gasten, verzorgde de administratie en trok vrijwilligers aan. Ze is nu nog steeds betrokken bij De Zonnebloem, afdeling Bergen, onder andere bij de lotenverkoop en de organisatie van activiteiten. Mevrouw Elly Jans-Custers is vrijwilliger bij de Sint Petrusparochie Bergen, waar ze onder andere het parochiecentrum mee opzette.

Foto mevrouw Jans-Custers en partner

Mevrouw Elly Jans-Custers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Monique Knoops-Crommentuijn, Siebengewald

Mevrouw Monique Knoops-Crommentuijn is sinds 1999 vrijwilliger en sinds 2009 secretaris van de Stichting Zonnetjes on Tour. Deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze begeleidt de clubavonden en organiseert mede activiteiten en evenementen. Daarnaast organiseert en begeleidt ze sinds enkele jaren de vakantiereis, de seizoenafsluiting, kerstviering en vrijwilligersfeest bij Zonnetjes on Tour.

Mevrouw Knoops-Crommentuijn is daarnaast vrijwilliger bij EHBO-vereniging Siebengewald.

Foto mevrouw Knoops-Crommentuijn met partner, zoon en dochter

Mevrouw Monique Knoops-Crommentuijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jacob Knoops, Siebengewald

De heer Jacob Knoops was vrijwilliger bij fanfare Les Montagnards in Bergen. Daarnaast was hij ook bestuurslid bij fanfare Eendracht in Siebengewald. Daar was hij adviseur bestuurszaken, afgevaardigde voor de Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen en wierf hij fondsen. In 2012 was hij medeoprichter van de Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen. Als voorzitter leverde hij een bijdrage aan structurering en ondersteuning van het lokale muziekonderwijs. De heer Knoops is penningmeester van de Stichting Zonnetjes on Tour, deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking.

Foto dhr. Knoops en partner

De heer Jacob Knoops is, net als zijn echtgenote Monique, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Pagina opties