Koninklijke onderscheidingen in Bergen (L) (30-04-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Vanmorgen reikte burgemeester Manon Pelzer tijdens de traditionele Lintjesregen de Koninklijke Onderscheidingen uit aan zeven inwoners van onze gemeente.

Ze werd daarbij vergezeld door de wethouders Frans Pekema, Lia Roefs en Antoon Splinter en raadsgriffier Sjaak van 't Hof en bestuurssecretaresse Lilian van Rijn. Alle gedecoreerden kregen de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hartelijk gefeliciteerd, gedecoreerden.

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Manon Pelzer, de heer Piet Boskamp, de heer Huub Megens, mevrouw Riet Megens-Verhülsdonk, de heer Theo Hoppenreijs, mevrouw Ingrid Wijers-Artz, de heer Fiet Broere en de heer Mat Custers.


De heer Fiet Broere uit Well

De heer Fiet Broere uit Well was vele jaren betrokken bij de Oudervereniging van de St. Vitusschool, het Oranjecomité en de Sinterklaasintochten in Well. Hij was mede-oprichter van het Kindervakantiewerk Well en het dorpsblad Well aan de Maas (het huidige Wells Krèntje) en was bij beide vele jaren actief.

Hij zette zich in voor de restauratie van de Mariakapel in Well en het opnieuw verwezenlijken van het veldkruis bij deze kapel.

De heer Broere is vrijwilliger in de werkgroep fietstochten voor de plaatselijke KBO-afdeling en ook staat hij klaar voor ander vrijwilligerswerk voor deze vereniging.


De heer Piet Boskamp uit Afferden

De heer Piet Boskamp  bood via zijn aannemingsbedrijf hulp en ondersteuning aan tijdens de overstromingen van de Maas in 1993, 1995 en 2009.

Hij zette zich in voor de Roofridderfeesten (zeskamp) bij Ruïne Bleijenbeek, het zomercorso en de braderie in Afferden. Hij was voorzitter van de Stichting Afferden Promotie en van Biljartvereniging De Poedels. Bij Carnavalsvereniging De Peijas was hij voorzitter en Piet is daar nu nog steeds als vrijwilliger actief.

Piet is voorzitter van de Alverländer Muzikanten in Afferden en medeoprichter/voorzitter van de Stichting Vrienden van de Alverländer Muzikanten.


De heer Mat Custers uit Afferden

De heer Mat Custers uit Afferden is bestuurslid van het Kerstzaalvoetbaltoemooi in Nieuw Bergen en verricht verschillende taken voor en tijdens dit toernooi.

Hij was als vrijwilliger en bestuurslid actief bij HRC'27 en op vele gebieden kon de club op hem rekenen. Mat is als vrijwilliger actief bij carnavalsvereniging De Peijas in Afferden. Hij is onder meer de inspirator en presentator van de avonden "Offere op zien Moijst". Dankzij de heer Custers worden de ouderen in Afferden getrakteerd op een middag cabaret en carnavalsmuziek. Bij het smartlappenkoor Drie Veur Af is Mat muzikaal leider en is als vrijwilliger betrokken bij het muzikaal festival Offers Treffe.

Ook voor de Halfvastenoptocht en bij de Lichtjesoptocht van de De Maasjoerts te Well is hij actief.


Mevrouw Ingrid Wijers-Artz uit Afferden

Mevrouw Ingrid Wijers is actief lid van het koor Komore in Beuningen waar ze zich op verschillende gebieden voor het koor inzet.

Ingrid is bestuurslid van de buurtvereniging Straotakker te Afferden. Daar organiseert ze diverse activiteiten en heeft oog voor de sociale verhoudingen binnen de buurt. Ze is actief lid en secretaris van het smartlappenkoor Drie Veur Af en beheert onder andere het muziekarchief.

Ingrid is medeorganisator van Offers Treffe. Drie Veur Af organiseert jaarlijks een muzikaal festival voor en door inwoners van Afferden en daarbij kan het festival op vele onderdelen op haar ondersteuning rekenen.


De heer Theo Hoppenreijs uit Afferden

De heer Theo Hoppenreijs uit Afferden kreeg deze morgen een Koninklijke Onderscheiding voor onder meer zijn vrijwilligerswerk bij de R.K. Wandelsportvereniging D.W.S. en bij de Wandel4Daagse Bergen.

Hij is actief bij Paardensportvereniging Afferden en was daar medeoprichter en voorzitter van. Theo zette zich in voor  ''Stichting De Alverman"; een samenwerkingsverband van de voetbalvereniging HRC'27 Afferden, de Tennisvereniging Afferden en de Paardensportvereniging Afferden. De heer Hoppenreijs was vrijwilliger bij de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden.

Hij is voorzitter van de KBO Afferden. Hij leverde onder meer een bijdrage aan de notitie 'Samen aan zet, naar een vitaal seniorenbeleid in de gemeente Bergen'.


De heer Huub Megens en mevrouw Riet Megens-Verhülsdonk

De heer Huub Megens is initiatiefnemer van het Dorpsblad De Knikkerkoerier. Samen met zijn echtgenote Riet is hij verantwoordelijk voor de opmaak tot en met de bezorging van het dorpsblad.

Huub was lid van de dorpsraad Afferden. Naast activiteiten voor de dorpsraad zorgde hij voor een activiteitenagenda voor alle verenigingen in Afferden. Hij was bestuurslid van de Stichting Afferden Promotie en onder meer betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten. De heer Megens was actief in de werkgroep leefbaarheid; uit onderzoek bleek dat een dorpsarchief, dorpsblad en dorpsraad ontbrak in Afferden.

Hij was bestuurslid van de Katholieke basisschool in Afferden. Tevens was de heer Megens actief in de wedstrijd Kern Met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Mevrouw Riet Megens- Verhülsdonk is mede-initiatiefnemer van het Dorpsblad De Knikkerkoerier te Afferden. Haar echtgenoot is de oprichter en initiator van het dorpsblad. Het proces van opmaak tot bezorging wordt door het echtpaar thuis verzorgd. Riet is o.a. redacteur, tekstverwerker, bezorger van het blad en verricht zij secretariële werkzaamheden. Het managen van alle betrokken vrijwilligers bij het dorpsblad wordt ook verzorgd door mevrouw Megens.Pagina opties