Informatie over Coronavirus (03-02-2020)

Sinds december 2019 is er een uitbraak van een nieuw coronavirus in China. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft over dit virus donderdag 30 januari een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen.

Het Coronavirus is een meldingsplichtige A-ziekte. Meldt een patiënt zich bij de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis en het vermoeden is dat deze patiënt het coronavirus heeft, dan meldt de arts dit bij de GGD (Gemeenschappelijke GezondheidsDienst). De GGD is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

GGD Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord informeert inwoners via

In afstemming met de GGD-en andere instanties treft GGD Limburg-Noord de nodige voorbereidingen om snel en adequaat te kunnen optreden als zich gevallen van ziekte voordoen in de regio Limburg-Noord.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Coronavirus op de website van GGD Limburg-Noord.

Pagina opties