Herinrichting oevers en beekmondingen langs de Maas (27-04-2019)

Aannemer Martens en Van Oord werkt tot november 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat aan het natuurvriendelijk maken van vier oevertrajecten langs de Maas.

Het betreft oevers bij Wellerlooi en Afferden en op twee plekken ter hoogte van Aijen.

Ook de mondingen van de Aijense beek en het Geldernsch-Nierskanaal worden ecologisch verbeterd. Op een aantal plekken komt rivierhout in het water te liggen.

Meer weten?

Kijk op de website van Rijkswaterstaat (natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden) en Rijkswaterstaat (herstellen beekmondingen)  of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Pagina opties