Glasvezel in het buitengebied (21-11-2018)

Dit item is verlopen op 24-12-2018.

Onlangs is Glasvezel buitenaf gestart met de campagne om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onder andere gemeente Bergen mogelijk te maken.

Dat gebeurde na een intensieve en gedegen voorbereiding van ruim twee jaar. Een voorbereiding samen met de gemeenten Bergen, Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond en Venlo en de provincie Limburg. De gemeenten, provincie en Glasvezel buitenaf hebben een convenant afgesloten om de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Glasvezel buitenaf richt zich alleen op het buitengebied en heeft hierdoor een grotere slagingskans van behalen. En is daarmee niet afhankelijk van wat er in de woonkern gebeurt.

Campagne Glasvezel buitenaf loopt

De campagne loopt tot en met 17 december aanstaande. Dan wordt bekend of meer dan 50% van alle potentiele aansluitingen in de zes gemeenten zich heeft ingeschreven. Is dat het geval, dan legt Glasvezel buitenaf in 2019 glasvezel aan in het buitengebied van de gemeenten Bergen, Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond en Venlo.

2e aanbieder

Onverwachts heeft zich een tweede aanbieder gemeld: Glasvezel Limburg. Dit bedrijf wil zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied van de gemeente Bergen glasvezel gaan aanleggen.

Glasvezel buitenaf

 • Biedt snel internet in het buitengebied (niet in de bebouwde kom)
 • Kosten van de glasvezelverbinding:
  • € 17,50 per maand voor de vastrechtvergoeding.
  • Of € 2200,- eenmalig als u de vastrechtvergoeding afkoopt.
 • Naast de vastrechtvergoeding per maand of na eenmalige afkoop, sluit u nog een abonnement af met een provider.
 • Het glasvezelabonnement is na een jaar maandelijks opzegbaar.

Glasvezel Limburg

 • Voor zover bekend is Glasvezel Limburg gerelateerd aan het bedrijf E-fiber.
 • Tot nu toe is er geen bestuurlijk overleg tussen Gemeente Bergen en Glasvezel Limburg.
 • Glasvezel Limburg biedt glasvezel in de bebouwde kom én het buitengebied aan.
 • Om van start te gaan dient meer dan 35% van alle potentiele aansluitingen in de bebouwde kom en buitengebied zich in te schrijven.
 • Glasvezel Limburg biedt de glasvezelverbinding ‘gratis’ aan. U moet wel een abonnement met een provider afsluiten.
 • Wilt u in een later stadium deelnemen, dan betaald u € 450,- voor een aansluiting in de bebouwde kom, € 1800,- voor een aansluiting in het buitengebied.
 • Het lijkt alsof de verbinding gratis wordt aangeboden. De kosten zijn echter niet helemaal transparant, daardoor lijkt het alsof deze kosten zijn opgenomen in de abonnementskosten van de verschillende providers die door Glasvezel Limburg worden aangeboden.

De aanleg

Het succes van glasvezelprojecten, uitgevoerd door Glasvezel buitenaf, staat onomstotelijk vast. Glasvezel buitenaf heeft in meer dan 36 gebieden een glasvezelcampagne gevoerd en al meer dan 125.000 adressen in het buitengebied ontsloten. Bij vergelijkbare projecten van
Glasvezel Limburg / E-fiber werd in een aantal gevallen de campagne verlengd omdat de 35% nog niet was gehaald.

Hoe verder?

Wanneer bij Glasvezel buitenaf maandag 17 december aanstaande 50% van de potentiele aansluitingen heeft ingeschreven, wordt in het buitengebied van de gemeente Bergen én de andere 5 gemeenten glasvezel aangelegd. De kosten daarvoor zijn bekend, de planning is bekend.

Wordt de benodigde 50% niet gehaald, dan kunt u alsnog inschrijven voor Glasvezel Limburg. Bij Gemeente Bergen is het nu echter nog onduidelijk of en zo ja wanneer dit bedrijf met de aanleg start.