Gemeente start met ‘Zon op Bedrijfsdaken’ (12-02-2018)

In 2030 wil Bergen een energie neutrale gemeente zijn. In de Energievisie van de Gemeente Bergen staat wat nodig is om deze ambitie te verwezenlijken.

Naast het beperken van energieverbruik is ook het opwekken van duurzame energie nodig.

Zon op bedrijfsdaken

Een eerste stap bij het opwekken van duurzame energie is de start van het project ‘Zon op bedrijfsdaken’. Doel van dit project is om op de vele bedrijfspanden in de gemeente zonnepanelen te plaatsen. De gemeente neemt daarbij het initiatief en brengt de verschillende partijen bij elkaar. Dat zijn ondernemers die zonne-energie willen produceren, bedrijven, investeerders en banken.  Voordelen hiervan zijn de gezamenlijke inkoop, beschikbaarheid van SDE+subsidie en aantrekkelijke financiering.

Ontzorgen

Bedrijfspanden zijn vaak erg geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Over het algemeen zijn er echter weinig ondernemers die daarvan gebruik maken, ze ervaren teveel drempels voor het realiseren van zonne-energie. Door het initiatief te nemen ontzorgt de gemeente de ondernemer en stimuleert ze ondernemers om gezamenlijk te investeren in duurzame energie.

Interesse?

Ondernemers die interesse hebben voor 'Zon op bedrijfsdaken' kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of een e-mail sturen. 

Wilt u meer informatie lezen over Duurzaam Bergen?

Pagina opties