Gemeente Bergen ontvangt subsidie voor energiebesparing woningeigenaren (17-12-2019)

Logo VerduurSAMEN2030

Gemeente Bergen ontvangt € 391.500,- subsidie voor het helpen van huiseigenaren met het besparen van energie in 2020. Dankzij deze subsidie kan Gemeente Bergen de huidige duurzaamheidsprojecten onder het programma VerduurSAMEN2030 uitbreiden en intensiveren in 2020.

Regeling Reductie Energiegebruik

De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is een subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor gemeenten. Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen.

Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen waarvoor vaak landelijke subsidie beschikbaar is, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Energieonafhankelijk in 2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet.  VerduurSAMEN2030 is er voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Onze doestelling wordt voor 20% bereikt door energie te gaan besparen. 30% van onze doelstelling behalen we door kleinschalige energieopwekking en technische innovatie. De andere 50% van onze doelstelling wordt behaald door de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.

Extra impuls

De subsidie zorgt ervoor dat Gemeente Bergen in 2020 extra stappen kan zetten in haar duurzame ambitie. Wethouder Splinter is verheugd over de toekenning van de subsidie: “De kracht van programma VerduurSAMEN2030 is dat iedereen zijn steentje bijdraagt en profiteert van het programma. Kennis en bewustwording is daarbij in deze fase van cruciaal belang: het zet aan tot actie in de eigen woning. Met deze bijdrage van het rijk kunnen we daadwerkelijk nu al extra middelen inzetten voor onze inwoners, zodat zij hun woning met steun (kennis én geld) kunnen verduurzamen.”


Meer informatie

Wilt u weten wat dit voor u als woningeigenaar kan betekenen? Houd de Facebookpagina van VerduurSAMEN2030 in de gaten voor het laatste nieuws!

Pagina opties