Energielandgoed Wells Meer: NRD ligt ter inzage (11-07-2018)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Energielandgoed Wells Meer ligt tot en met 8 augustus 2018 ter inzage. Gemeente Bergen heeft de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Naast inzet op besparing en kleinschalige energieopwekking wil de gemeente het gebied Wells Meer herontwikkelen tot een energielandgoed om grootschalig energie op te wekken. Om dit te realiseren doorlopen we diverse stappen. 

De eerste stap om te komen tot een MER is deze openbare kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een MER en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Energielandgoed Wells Meer.

Meer informatie leest u bij Energielandgoed Wells Meer.

Pagina opties