Energie uit zon en wind (02-01-2019)

Dit item is verlopen op 24-01-2019.

De ontwerp-beleidsnotitie Zon & Wind is onderdeel van de ontwerp-omgevingvisie. In deze notitie bepaalt de gemeente waar ze het grootschalig opwekken van energie wil toestaan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het landschap, de kwetsbaarheid en de natuurwaarde van het landschap. De gemeente kiest nadrukkelijk voor concentratie bij het grootschalig opwekken van energie.

Belangrijkste keuzes

De belangrijkste keuzes zijn:

  • In de hele gemeente is ruimte voor het toepassen van zonne-energie voor eigen gebruik op daken en overkappingen en onder voorwaarden binnen het eigen erf, tuin of bouwvlak.
  • Voor commerciële toepassing van zonne-energie en het plaatsen van grootschalige windturbines is het Energielandgoed Wells Meer aangewezen.

Waarom deze keuzes?

In oktober 2017 is de energievisie vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het landelijke en natuurrijke karakter van de gemeente, de grote diversiteit en de toeristische functie daarvan. Het behoud van deze karakteristieken is van groot belang bij het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen voor bijvoorbeeld duurzame energie. De gemeente wil de invloed van dit soort ontwikkelingen op het landschap zo veel mogelijk beperken.

Ter inzage

Als onderdeel van de ontwerp-omgevingsvisie ligt de ontwerp-beleidsnotitie Zon & Wind ook ter inzage tot en met 23 januari 2019. Tot die datum kunt u uw zienswijze indienen. Download hier de ontwerp-beleidsnotitie Zon & Wind en / of lees meer over de ontwerp-omgevingsvisie.  

Energieonafhankelijk

Gemeente Bergen wil in 2030 energieonafhankelijk zijn. We verwachten dat het mogelijk is om samen 20% energie te besparen. De overige 80% moet op een duurzame manier worden opgewekt. Met het kleinschalig opwekken en innovaties verwachten we 30% te realiseren. We hebben het dan over zonnepanelen op daken. De overige 50% moet mogelijk worden gemaakt met de ruimtelijke gebiedsontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.