Een steuntje in de rug bij het vinden van werk (13-06-2018)

Een baan zoeken en vinden, valt niet voor iedereen mee en soms heeft iemand een steuntje in de rug nodig.

De Participatiewet regelt die steun en zorgt ervoor dat mensen met en zonder een beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Gemeente Bergen helpt uitkeringsgerechtigde inwoners hierbij. Want wie met werk voor een inkomen kan zorgen, komt niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Contacten met bedrijven

Gemeente Bergen onderhoudt contacten met bedrijven in (de regio van) Bergen om een beeld te krijgen van de vacatures en te bekijken welke inwoners voor een bepaalde baan in aanmerking komen. In het kader van de Participatiewet is al het werk passend en gaat betaald werk voor een uitkering. Er worden workshops georganiseerd en soms nodigt Gemeente Bergen de uitkeringsgerechtigden uit voor een bedrijfsbezoek.

Bedrijfsbezoek

Een groep statushouders is op bezoek geweest bij vaste planten kwekerij Maatschap Lucassen in Afferden. Zij kregen een uitgebreide rondleiding en uitleg over de werkzaamheden en de arbeidstijden. Het vinden van de juiste match tussen bedrijf en werkzoekende, is een van de succesfactoren bij het vinden en behouden van een baan.

De statushouders spreken en verstaan de meest elementaire Nederlandse woorden en kunnen daarom aan de slag bij deze kwekerij. Maatschap Lucassen geeft de werknemers de gelegenheid de werkzaamheden te combineren met de inburgeringslessen. Hiermee laat Maatschap Lucassen zien dat ze sociaal maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.

Inmiddels zijn de eerste medewerkers gestart.

Binnenkort vinden er soortgelijke rondleidingen plaats bij onder andere CSU Klein Vink te Arcen en het distributiecentrum van Jan Linders te Bergen L.

Financiële consequenties

Uitkeringsgerechtigden moeten aangeboden werk aannemen. Wie werk weigert of niet meewerkt aan een aangeboden traject gericht op arbeid, kan rekenen op financiële consequenties.

Er komen steeds meer banen beschikbaar. Dankzij de inspanningen van bedrijven en Gemeente Bergen vinden werkzoekenden steeds vaker een baan.

Pagina opties