E-mailservice overheid (05-03-2019)

Dit item is verlopen op 14-04-2019.

Op de website van Overheid.nl leest u besluiten over onder meer vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen en verordeningen die direct invloed hebben op uw buurt.

U leest er ook andere berichten die door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Volledige bekendmakingen

Op deze website leest u de hele officiële bekendmakingen van Gemeente Bergen met aanvullende informatie.

Deze bekendmakingen worden verkort gepubliceerd in De Week van Bergen van het huis-aan-huisblad VIA bergen.

E-mailservice overheid

Mis geen enkele bekendmaking over uw buurt en schrijf u in voor de e-mailservice van de overheid. U kunt zelf de onderwerpen en locaties/gebieden bepalen van de berichten die u via e-mail wilt ontvangen en van welke organisatie.

Voor meer informatie en het aanmelden voor de e-mailservice kunt u terecht op  de website van Overheid.nl.