De ontwerp-omgevingsvisie (08-01-2019)

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Tot 23 januari 2019 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie Gemeente Bergen ter inzage.

Maar wat staat er in de ontwerp-omgevingsvisie? Dat en meer over de ontwerp-omgevingsvisie leest u hier.