College stemt in met masterplan Energielandgoed Wells Meer (18-11-2019)

Dinsdag 12 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het masterplan Energielandgoed Wells Meer.

Logo Lanfdgoed Wells MeerHet masterplan is het fundament van het ontwerp voor het Energielandgoed en de basis voor een goede business case. Daarmee is het een belangrijke stap naar realisatie van de duurzaamheidsambitie van Gemeente Bergen. In de commissie Ruimte en Economie van woensdag 27 november wordt het masterplan behandeld. Vervolgens besluit de gemeenteraad op dinsdag 17 december over het masterplan en het krediet voor fase 3. Als de gemeenteraad het masterplan definitief vaststelt, kan er gestart worden met fase 3: de planfase. U kunt het masterplan raadplegen via deze link.

Totstandkoming masterplan

Eerder dit jaar heeft H+N+S Landschapsarchitecten drie ontwerpmodellen (model A ‘productiegericht’, model B ‘ingepast’ en model C ‘innovatief’) voor het Energielandgoed Wells Meer in samenwerking met de gemeente Bergen ontwikkeld. Deze drie modellen zijn onderzocht, beoordeeld en besproken met diverse betrokkenen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke kosten en baten en milieueffecten. Op basis hiervan is het voorkeursmodel samengesteld. Het masterplan is een verdere uitwerking van het voorkeursmodel.

Vooruitblik

In de volgende fase van het project, fase 3, wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart en wordt het masterplan juridisch geborgd in dat bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Het masterplan is een solide basis om op verder te bouwen, samen met betrokken partners, experts en inwoners. Samen werken we toe naar realisatie van Energielandgoed Wells Meer in 2022.

Masterplan Energielandgoed Wells Meer

Pagina opties