Burgerhulpverlener worden? (15-01-2019)

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. De overlevingskans is het grootst wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp start.

Ambulances lukt het vaak niet binnen die cruciale 6 minuten ter plaatse te zijn. Een Burgerhulpverlener kan dat misschien wel. Als iemand dan start met reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) aansluit, is de overlevingskans het grootst.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Jong en oud. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer u wordt geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, hebt u een erkende reanimatietraining gevolgd en zorgt u ervoor dat u ieder jaar een opfriscursus volgt.

Hoe werkt het oproepsysteem?

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van de Ambulancezorg Limburg Noord stuurt bij een 1-1-2 melding van een ‘mogelijke’ reanimatie twee ambulances naar het slachtoffer en twee soorten sms’jes naar een groep van vrijwillige burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer wonen of werken. Eén groep krijgt bericht om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren. De andere groep krijgt bericht om een nabije AED op te halen en dan ook naar het slachtoffer te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u

Pagina opties