Buitengewoon opsporingsambtenaren in Bergen (L) (19-02-2019)

Dit item is verlopen op 07-04-2019.

In de gemeente Bergen kennen we de groene en de blauwe Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar). Maar wat doen ze en waarvoor kunt u ze benaderen?

Groene Boa

Eric Kleeven is de groene Boa. Hij houdt toezicht in de natuur- en recreatiegebieden. Hij controleert onder andere de naleving van de Visserijwet, loslopende honden, gebruik van wegen en wandelpaden, het illegaal kamperen, illegale stortingen en het illegaal crossen in natuurgebieden.

Blauwe Boa

Adri Spooren is de blauwe Boa van de gemeente Bergen. Hij houdt zich bezig met onder andere burenruzies, parkeerexcessen, loslopende honden, hondenpoep, hangjongeren, alcohol op straat en het controleren van de Drank en horecawet en een aantal onderwerpen van het Bouwbesluit.

Overtreding

Constateren de Boa’s een overtreding, dan gaan ze met u in gesprek. Ook kunnen ze een bekeuring uitschrijven.

Contact

Wilt u iets melden aan de groene of blauwe Boa?

Dat kan via meldingen. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Een film van onze Boa’s kunt u zien op You Tube.

Eric Kleeven, de groene Boa en Adri Spooren, de blauwe Boa.