Bestrijding van processierupsen (23-04-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Gemeente Bergen heeft een actieplan gemaakt voor het bestrijden van processierupsen. Dit plan is onder andere gebaseerd op ervaringen in de afgelopen jaren.

Nestkast in boomGemeente Bergen bestrijdt processierupsen enkel bij bomen die de gemeente onderhoudt. Dus niet bij particulieren, in bossen van Staatsbosbeheer e.d.

Beheersing volgens NVWA

Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit moet je een afweging maken tussen maatregelen en locaties. De maatregelen variëren van biologisch bestrijding, branden, nietsdoen en waarschuwen. De NVWA adviseert zo weinig mogelijk chemisch bestrijdingsmiddelen te gebruiken vanwege de schade aan andere insecten.

Alternatieve bestrijding

Gemeente Bergen heeft ook gekeken naar alternatieve bestrijdingsmethoden. Dit omdat op basis van de meldingen in eerdere jaren is gebleken dat de meeste nesten van processierupsen in het buitengebied zitten. Daar zijn mensen kort of weinig aanwezig en is het risico op overlast dus ook gering.

Het actieplan

Gelet op het bovenstaande heeft Gemeente Bergen het volgende actieplan voor het komende seizoen.

  • Koolmezen zijn een natuurlijke vijand van de processierups. Daarom heeft de gemeente inmiddels 75 nestkasten voor koolmezen opgehangen.
  • Deze maand zaait Gemeente Bergen op diverse locaties bermen in met een bloemenmengsel. Dit bloemenmengsel is aantrekkelijk voor sluipwespen en andere natuurlijke vijanden van de processierups.
  • De eikenbomen op de ‘bestrijdingsroute’ van afgelopen jaar weer preventief spuiten met Xentarie, een biologisch bestrijdingsmiddel.
  • Meldingen van overlast door inwoners, indien mogelijk,  bestrijden via het wegbranden van de nesten. Wanneer de nesten te hoog in de kroon zitten is het aanbrengen van een lijmband op de stam een optie.
  • En waar nodig een rood wit waarschuwingsband aanbrengen met de tekst: pas op processierups.

Pagina opties