Bestrijden gladheid (21-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente de gladheid bestrijden. Dit gebeurt door het strooien van zout en/of sneeuwschuiven.

Aan de hand van verkeersinformatie wordt samen met de coördinator Gladheidbestrijding van de provincie Limburg bekeken of een strooiactie noodzakelijk is.

Strooiroutes

De gemeente houdt de wegen begaanbaar volgens de strooiroute: doorgaande wegen, ontsluitingswegen van woonwijken en fietspaden worden als eerste begaanbaar gemaakt. Zij behoren tot de eerste ronde.

Als er veel sneeuw ligt, wordt eerst de sneeuwschuiver ingezet voordat met zout wordt gestrooid.

De route van de tweede ronde is uitgebreider dan de eerste route. Niet alle wegen worden gestrooid, ook op trottoirs wordt niet gestrooid.

Blijf oplettend

Ondanks alle inspanningen kan het op sommige weggedeelten toch glad zijn. Blijf oplettend en volg de actuele weers- en verkeerssituatie en pas het reisgedrag daarop aan.

Trottoirs

U kunt een handje meehelpen door het trottoir bij uw woning of bedrijf veilig te houden. Hiermee voorkomt u gevaarlijke situaties door gladheid, voor uzelf en voor anderen.

Veeg de sneeuw niet op de straat. Sneeuwresten kunnen namelijk aanvriezen en dat kan voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Veeg de sneeuw daarom tegen de rand van het trottoir. Zo creëren we samen een veilige route voor alle verkeersdeelnemers.

Strooizout

De gemeente verstrekt geen strooizout. U kunt dit kopen bij super- en bouwmarkten.

Informatie

Meer informatie

Pagina opties