Belasting aanslag 2020 gemeente en waterschap (03-02-2020)

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.

Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Daar logt u in met uw DigiD. U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende mogelijkheden:

  • uw aanslagen raadplegen
  • uw rekeningnummer wijzigen
  • een machtiging afgeven
  • een bezwaarschrift indienen
  • het taxatieverslag inzien
  • een kwijtschelding aanvragen
  • een persoonlijke vraag stellen.

Vragen en antwoorden

Op de website van BsGW vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Kijk voor meer informatie op de website van BsGW.

Pagina opties