Basisregistratie personen, belangrijk voor u en de overheid (29-07-2019)

Elke gemeente is wettelijk verplicht informatie over haar inwoners op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP). In de BRP staan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen en het burgerservicenummer.

Sommige gegevens moet u zelf doorgeven, zoals een verhuizing of geboorte. Andere gegevens, worden automatisch opgenomen. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door.

Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door met uw DigiD in te loggen op de website van Mijn overheid. Na het inloggen ziet u welke organisaties nieuw aangesloten zijn bij de Berichtenbox. Hier kunt u aangeven of u van deze organisaties uw post digitaal wilt ontvangen, dit is niet verplicht. Daarna gaat u verder naar ‘MijnOverheid’. Op de startpagina klikt u op ‘Persoonlijke gegevens’. Onder het kopje “Basis persoonsgegevens -> Basisregistratie personen” kunt u uw gegevens inzien. Zijn uw gegevens niet correct? Neem dan contact op met de gemeente.

Verstrekken gegevens

Overheidsinstanties gebruiken gegevens uit de BRP om hun taken uit te voeren, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ook gemeenten maken gebruik van de gegevens.

Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen om een beperking van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Dat kan via Geheimhouden persoonsgegevens. U kunt dit aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Geheimhouding is niet mogelijk bij instanties die uw gegevens nodig hebben om hun publiekrechtelijke taken uit te voeren. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw gegevens vraagt in het kader van een gerechtelijke procedure. In dat geval vraagt de gemeente eerst om uw mening.

Meer informatie

Pagina opties