Asfalteren dijkovergangen en vervolg (11-04-2019)

Dit item is verlopen op 22-04-2019.

Van maandag 15 tot en met woensdag 17 april, is het asfalteren (aanbrengen deklaag) van de dijkovergangen in Bergen en Aijen gepland.

Per dijkovergang duren de werkzaamheden enkele uren. Het verkeer kan dan geen gebruik maken van de overgang en wordt door verkeersregelaars omgeleid. Kijk op de website Dijkversterkingprio1 voor een exacte planning en de omleidingsroutes.

Fietsoversteek Kerkstraat

In opdracht van Gemeente Bergen is een adviesbureau bezig met een onderzoek naar de fietsoversteek bij de dijkovergang in de Kerkstraat in Bergen. Om de situatie voor dit moment echter zo veilig mogelijk te maken wordt nu een afwerklaag met belijning aangebracht. Dit betekent echter niet dat een alternatief niet meer wordt onderzocht.

Onderzoek

Als het resultaat van het onderzoek bekend is volgt een overleg met de Dorpsraad Bergen en direct betrokkenen. Wanneer gekozen wordt voor een alternatief dan moet dit vervolgens nog worden uitgewerkt (technisch, planologisch én in overleg met direct betrokkenen). Dit hele proces duurt nog enige tijd. Daarom kiest de gemeente nu voor een afwerklaag met belijning om de situatie voor dit moment zo veilig mogelijk te maken.