Afgravingen zijn levensgevaarlijk terrein (17-04-2019)

Kampergeul nadert met het afgraven in het gebied Maaspark Well de weg De Kamp. Rondom het werkterrein staat een afrastering en enkele waarschuwingsborden.

Absoluut verboden toegang

Dat is niet voor niets. De machines graven tot in het grondwater. Op de grens van zand en water kan daardoor drijfzand ontstaan. Bovendien zijn er onder water taluds die plotseling onderuit kunnen zakken. Op het terrein kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan en het is daarom absoluut verboden voor onbevoegden.

Pagina opties