Aanvragen mantelzorgcompliment (08-10-2019)

Gemeente Bergen waardeert haar mantelzorgers. Maar mensen die mantelzorg ontvangen, de hulpvragers, waarderen dat nog veel meer.

Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.

Mantelzorgcompliment

Het is een geldbedrag van € 50,00 wat u kunt gebruiken om uw mantelzorger(s) in het zonnetje te zetten. U bepaalt hoe u het geldbedrag wilt gebruiken om hen te bedanken.

  • Het compliment wordt één keer per jaar gegeven.
  • Er wordt maar één mantelzorgcompliment uitbetaald, ongeacht het aantal mantelzorgers dat voor u zorgt.
  • U kunt het mantelzorgcompliment alleen aanvragen tussen 1 september en 31 oktober. Ontvangen aanvragen vóór 1 september en na 31 oktober nemen we niet (meer) in behandeling

Aanvragen

Vrouw legt arm op schouder van oudere vrouwU kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden en deze per post versturen (Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L), afgeven in het gemeentehuis of per e-mail versturen.

U kunt het formulier alleen op bovenstaande wijze inleveren.

Vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Pagina opties