Aanvragen mantelzorgcompliment vanaf 1 november (10-10-2018)

Gemeente Bergen waardeert haar mantelzorgers. Maar mensen die mantelzorg ontvangen, de hulpvragers, waarderen dat nog veel meer.

Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.

Mantelzorgcompliment

Het is een geldbedrag van € 100,00 wat u kunt gebruiken om uw mantelzorger(s) in het zonnetje te zetten. U bepaalt hoe u het geldbedrag wilt gebruiken om hen te bedanken.

In een notendop

  • Het compliment wordt één keer per jaar gegeven.
  • Er wordt maar één mantelzorgcompliment uitbetaald, ongeacht het aantal mantelzorgers dat voor u zorgt.
  • Er is voor 150 hulpvragers een mantelzorgcompliment beschikbaar. Op volgorde van binnenkomst nemen wij de aanvragen in behandeling.
  • U kunt het mantelzorgcompliment alleen aanvragen tussen 1 en 30 november 2018. Ontvangen aanvragen voor 1 november en na 30 november nemen we niet (meer) in behandeling.
  • Het bedrag wordt in december overgemaakt op het rekeningnummer van de hulpvrager.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier vanaf 1 november downloaden via deze website en deze per post versturen, afgeven in het gemeentehuis of per e-mail versturen. U kunt het formulier alleen op bovenstaande wijze inleveren.

Vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Pagina opties