Aanvragen individuele inkomenstoeslag (12-11-2019)

Als u drie jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Een van de voorwaarden is uw leeftijd (21 jaar of ouder en nog niet pensioengerechtigd).

Dit is een extra uitkering van Gemeente Bergen die u één keer in de 12 maanden kunt krijgen.

U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine te kopen. U hoeft de gemeente niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft. Het geld wordt dus niet van uw uitkering afgetrokken en u betaalt er geen belasting over.

Hoogte

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2019:

  • € 399,- voor alleenstaanden
  • € 511,- voor alleenstaande ouders
  • € 570,- voor gehuwden.

Voorwaarden

U kunt de individuele inkomenstoeslag één keer per jaar aanvragen. Aanvragen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. U heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent
  • nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • drie jaar of langer een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm heeft (het maakt dus niet uit of u een inkomen uit werk of een uitkering heeft)
  • geen vermogen heeft boven de vermogensgrens volgens de Participatiewet
  • geen zicht heeft op verbetering van uw inkomen
  • in de afgelopen twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.

Studenten die recht hebben op studiefinanciering of scholieren die recht hebben op een tegemoetkoming volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), komen niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Ook als u in de 3 jaar voorafgaande aan de datum van aanvraag studiefinanciering of een tegemoetkoming WTOS ontving, komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Aanvraag indienen

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485. De medewerker kan dan direct een inschatting maken of u in aanmerking komt. U kunt elk jaar dat u aan de voorwaarden voldoet, een toeslag aanvragen.

Pagina opties