Melding en klachten

Melding woon- en leefomgeving

U kunt op verschillende manieren melding maken van bijvoorbeeld een storing aan de openbare verlichting, zwerfafval, wateroverlast, ongedierte en nog veel meer. Hier vindt u de opties om dit te doen.

Spoedmelding / direct gevaar

Dreigt er gevaar, kan een situatie schade of letsel opleveren of heeft u een spoedmelding zoals wateroverlast, stormschade of vervuiling van een wegdek? Dan kunt u

  • telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoon 14 0485 of (0485) 34 83 83; 
  • een melding doen. 

Dan ondernemen we direct actie. 


BuitenBeter

BuitenBeter is een gratis app voor de smartphone en tablet. Binnen vier stappen meldt u de locatie en het probleem. Ook kunt u een foto meesturen zodat we meteen kunnen zien wat er aan de hand is. Uw melding komt bij de gemeente binnen, voorzien van de coördinaten van het GPS systeem, een systeem voor de plaatsbepaling waar u de foto heeft gemaakt. Als het nodig is, vragen wij om meer informatie.


Storing openbare verlichting

Is er een storing aan de openbare verlichting, dan kunt u dat melden via de website van Nobralux Liteweb.


Watermeldingen en alarmeringen

Telefonisch

0800-0341 is hét telefoonnummer waar u 24 per dag melding kunt maken van misstanden, opmerkelijkheden of calamiteiten bij, op of in het oppervlaktewater zoals de Maas, een kanaal, beken en plassen. Het is het eerste gezamenlijke meldpunt in Nederland van Rijkswaterstaat en de Limburgse Waterschappen.
Bij dit telefoonnummer kunnen meldingen binnenkomen over bijvoorbeeld wateroverlast, vissterfte, vogelsterfte, vreemde kleur / geur van het water, vuildump of andere verdachte zaken. Het loket kan meldingen doorzetten naar verantwoordelijke organisaties.

Digitaal

Via een mail naar Meldpunt water. Dit is een 24/7 bezette meldkamer waar alle meldingen zonodig direct opgevolgd of doorgezet worden. 


Verloren of gevonden

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Dan kunt u hiervan een melding maken. Voor meer informatie ga naar de website van verloren of gevonden.


Bewegwijzering recreatieve routes

Beschadigde routebordjes, omgevallen palen of belangrijke plekken waar geen bordjes staan?  Geef de melding door via de website van het Routebureau Noord-  en Midden-Limburg of telefonisch via 06-42045079.

Pagina opties