Wijziging noodverordening

22 mei 2020 – Er is weer een wijziging in de noodverordening. Dit gaat over het plaatsen van obstakels op straat.

Na versoepeling van de noodmaatregelen is gebleken dat in sommige gemeenten winkelgebieden en binnensteden druk bezocht worden, zonder dat de vereiste afstand tot elkaar in acht wordt genomen. Deels komt dit door het gedrag van het (winkelend) publiek. Maar ook zijn obstakels, zoals uitstallingen of reclameborden, in de openbare ruimte geplaatst: dit belemmert de vrije doorgang van het publiek.
In de noodverordening is nu een artikel opgenomen die het voor burgemeesters mogelijk maakt om een verbod in te stellen op voorwerpen in de openbare ruimte.

Pagina opties