Website met eenvoudige uitleg over corona

1 april 2020 – Vandaag is een website gestart waarin het onderwerp corona eenvoudig wordt uitgelegd.

Op deze website legt uitleghulp 'Steffie legt uit' moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen aan biod als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

corona.steffie.nl

Pagina opties