Vragen grensgangers over gevolgen coronamaatregelen

7 april 2020 – Euregio rijn-maas-noord biedt website en virtuele spreekuren voor grensgangers.

De euregio’s in de Nederlands-Duitse grensstreek krijgen veel vragen van grenswerkers en ondernemers over de gevolgen van de corona-maatregelen.
In welk land vraag ik een uitkering aan bij arbeidstijdverkorting of werkloosheid? Blijf ik sociaal verzekerd in het land waar ik werk, maar niet woon? Wat zijn de fiscale gevolgen? Welke regelingen zijn er voor ZZP-ers? En moet ik een verklaring van mijn werkgever hebben om als forens de grens te passeren?

Het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord heeft veel vragen en antwoorden geïnventariseerd en op een speciale tweetalige website geplaatst: https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/

Ook is het mogelijk telefonisch of via een videoverbinding met een medewerker te spreken, nu de maandelijkse fysieke spreekuren en bijeenkomsten in Roermond, Venlo en Mönchengladbach niet mogelijk zijn.

Pagina opties