Vraag en aanbod arbeidskrachten

9 april 2020 – Door de coronacrisis kan er in bepaalde sectoren tijdelijk sprake zijn van te veel of te weinig personeel.

Twee platforms kunnen hierin bemiddelen.

  • Talentenbureau Land van Cuijk & Noord-Limburg, voor industrie en middenstand
    Dit bureau maakt de verbinding tussen ondernemers om samen over- en onderbezetting voor een bepaalde periode op te vangen. Speciaal daarvoor hebben zij de website van Het Talentenbureau uitgebreid met een pagina Vraag & Aanbod: https://hettalentenbureau.nl/vraag-en-aanbod/. Daarop delen zij vraag en aanbod van mensen en/of capaciteit in onze regio. Met deze gratis dienst proberen zij bij te dragen aan het draaiende houden van de economie.
    Heeft u medewerkers/capaciteit beschikbaar of heeft u juiste behoefte aan mensen/capaciteit? Stuur het Talentenbureau dan een e-mail. Uw vraag en/of aanbod komt op de website en het Talentenbureau helpt u individueel met het zoeken naar een match. Daarna is het aan de uit- en inlener om onderling afspraken te maken over de inzet van de medewerkers.
  • LTO Arbeidskracht, voor agrariërs
    Om werkgevers in de land- en tuinbouw te ondersteunen bij vraag en aanbod van personeel, is een platform ontwikkeld: www.helponsoogsten.nl. Hier brengen ze vraag en aanbod samen en ondersteunen ze partijen om elkaar te vinden. Nedflex, exclusief uitzendpartner van LTO Arbeidskracht biedt in de backoffice ondersteuning bij het matchen van werkgevers en werkzoekenden.

Pagina opties