Uitstel betaling lokale belastingen voor ondernemers

19 maart 2020 – Ondernemers hoeven nu niet meteen lokale belastingen te betalen.

De 28 gemeenten en het Waterschap Limburg – die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW – hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.

Geen invordering

BsGW schort in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Verder vinden de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaats. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

Per direct

De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart op het programma stond, voor ondernemers niet plaatsvindt.

Fouten niet uitgesloten

Deze maatregel moet op korte termijn worden uitgevoerd, in verband met het stoppen van automatische incasso’s. Daarom maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Het kan hierdoor voorkomen dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd is, gemist wordt. Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van BsGW zijn meegenomen, dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420 contact opnemen met BsGW.

Pagina opties