Tozo 2

4 juni 2020 – De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. Sinds 1 juni 2020 is Tozo 2 van kracht. 

U kunt controleren of u in aanmerking komt via de Krijg ik Tozo check van de Rijksoverheid.

De regeling

U kunt als zelfstandige met een eigen bedrijf of beroep voor een periode van 4 maanden een Tozo-uitkering krijgen: van 1 juni t/m 30 september 2020. Dit is een verlenging van de Tozo-regeling die liep in de maanden maart, april en mei. De Tozo-uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U hoeft dit bedrag niet terug te betalen. Vanaf 1 juni telt het inkomen van uw eventuele partner ook mee. Als uw partner voldoende inkomen heeft om van te leven, heeft u (samen) geen recht op de Tozo-uitkering. Naast de uitkering kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro. U betaalt 2% rente en moet de lening binnen 3 jaar weer terugbetalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U heeft al Tozo en wilt Tozo 2 aanvragen

Alle aanvragers van het eerste steunpakket Tozo ontvangen begin juni een verkort aanvraagformulier. Heeft u nog steeds inkomensverlies en is uw gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 1.503,-? Dan kunt u met dat formulier aangeven dat u Tozo 2 wilt aanvragen.  De looptijd van Tozo 2 geldt tot en met 30 september 2020. U dient de inkomsten van u en uw partner door te geven, deze worden verrekend met uw uitkering.

U heeft al Tozo en wilt geen Tozo 2 aanvragen

Als u geen Tozo 2 wilt aanvragen hoeft u niets te doen. De Tozo uit het eerste steunpakket stopt nadat u maximaal 3 maanden uitkering heeft ontvangen. 

U heeft nog geen Tozo en wilt deze alsnog aanvragen

Met ingang van 1 juni 2020 kunt u alleen een aanvraag indienen voor Tozo 2. Dit doet u via een e-mail naar Gemeente Bergen, team zzpcorona. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op en u ontvangt het aanvraagformulier. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u maximaal vier maanden een uitkering. Tozo 2 wordt per volledige kalendermaand toegekend en berekend. De uiterlijke einddatum is 30 september 2020.

De gemeente streeft er naar om binnen 4 weken uw aanvraag te behandelen. Het is daarom belangrijk dat u uw aanvraag zo volledig mogelijk invult. Vergeet niet uw bankrekeningnummer en overige bewijsstukken door te geven.

Meer informatie

Pagina opties