Open brief van burgemeester

17 april 2020 – "Beste Bergenaren, het zijn verwarrende en onzekere tijden. Voor iedereen in onze gemeente."

"Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Van jong tot oud. Bijvoorbeeld ondernemers die minder inkomsten hebben of zelfs hun werk niet meer kunnen uitvoeren, scholieren die niet naar school kunnen maar ook niet met vrienden kunnen afspreken of ouderen die alleen zijn en geen bezoek kunnen ontvangen in de verzorgingshuizen. En natuurlijk ook degenen die ziek zijn geworden of een dierbare hebben verloren.
Deze crisis raakt ons allemaal, en sommigen extra hard: ik wens iedereen hierbij veel sterkte toe.

Help elkaar

De strijd tegen het coronavirus gaat onverminderd door. Het is belangrijk dat we ons hier samen doorheen slaan. Als gemeentebestuur hebben we veel respect en grote waardering voor iedereen die zich daar dagelijks voor inzet.
Veel inwoners bieden hulp aan kwetsbare mensen die hun huis niet uit kunnen. Of aan ouders die moeten werken en oppas nodig hebben voor hun kinderen. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat er in onze gemeente zoveel mensen naar elkaar omkijken! Gelet op al die initiatieven, durf ik dan ook een oproep te doen aan iedereen die gezond is en iets voor een ander wil betekenen: help elkaar waar het kan. Let bijvoorbeeld nog meer op uw buren. Vraag of u boodschappen kunt doen voor uw naasten. Of houd een extra oogje in het zeil bij uw dementerende buurtgenoot.

Dienstverlening

Het virus treft ook onze gemeentelijke organisatie. Steeds minder mensen zijn inzetbaar. We zorgen dat de dienstverlening doorgaat, alleen gebeurt dat nu op afspraak. Wij informeren u zo snel mogelijk over elke wijziging of maatregel via onze kanalen.
Ook onze buitendienst staat onder druk. Dat is nu nog niet overal zichtbaar. Maar het is de vraag of we bijvoorbeeld het onkruid voldoende kunnen bestrijden. Dat is natuurlijk wel ons doel. Maar u helpt ons door bijvoorbeeld zelf wat meer de stoep te onderhouden of de schoffel ter hand te nemen. Vele handen maken immers licht werk.

Coronamaatregelen

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Veel ondernemers in onze gemeente hebben inmiddels deze ondersteuning aangevraagd.
Maar ook vraagt het kabinet van ons allemaal aanpassingen: zoveel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Groepen jongeren mogen niet langer samenkomen op het veldje in de wijk. Deze aanpassingen zijn voor iedereen lastig en vervelend, maar wel noodzakelijk om het virus te bestrijden.
Ik vind het van groot belang voor ieders gezondheid dat er wordt opgetreden wanneer mensen zich niet houden aan de maatregelen. Als burgemeester stuur ik extra toezichthouders op pad om te zien of dit alles goed verloopt. Als zij overtredingen constateren, mogen zij hiertegen optreden en zo nodig forse boetes uitschrijven.

Dank u wel

Ik zie hoe wij ons allen in onze gemeente aanpassen en omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers die er het beste van maken en maatregelen treffen, verenigingen die hun beste beentje voorzetten om mensen in de dorpen te helpen, inwoners die gehoor geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hier ben ik trots op!
Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor de bijdragen die u levert in de strijd tegen corona. Ik wens iedereen veel sterkte toe.  Pas goed op uzelf en op elkaar."

Manon Pelzer,
burgemeester van Bergen

Pagina opties