Noodverordening aangescherpt

3 april 2020 – De noodverordening met coronamaatregelen is aangescherpt. Deze omvat nu ook regels voor gezamenlijke sanitaire voorzieningen en een uitbreiding van handhavers.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft gisteren en vandaag een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn aanvullende, verscherpte maatregelen opgenomen ten opzichte van de noodverordening van 27 maart. Dit alles om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze aanvullingen sluiten de gemeenten van de veiligheidsregio maximaal aan bij het landelijke beleid. Naast enkele kleine technische correcties, zijn er aanvullingen voor het sluiten van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en een uitbreiding van handhavers.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

Het is verboden om sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

Uitbreiding handhavers

Om maximaal toe te kunnen zien op de handhaving van de noodverordening, wordt de capaciteit van de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) uitgebreid. Door deze aanvulling zijn de BOA’s van de provincie, RUD Limburg Noord, wildbeheereenheden en Servicecentrum MER nu ook opgenomen in de noodverordening.

De nu geldende noodverordening is vrijdagmiddag per onmiddellijke ingang van kracht gegaan. Ondanks het mooie weer dat voor de deur staat, vertrouwt de veiligheidsregio erop dat iedereen de noodverordening naleeft.

Pagina opties