Noodopvang voor kinderen van cruciale beroepsgroepen

20 maart 2020 – Ook in onze gemeente blijft opvang mogelijk voor kinderen van ouders met een beroep dat onmisbaar is tijdens de coronacrisis.

Eén of beide ouders

Ouders die beiden een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen gebruik blijven maken van hun kinderopvang en opvang op school.
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf uw kinderen op te vangen als dat kan. Alleen als dit echt onmogelijk is, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, schoonmaak, transport etc. Het volledige overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Alle overige ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Eerder nog geen opvang

Ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen wel moeten, hebben mogelijk ook noodopvang nodig. Het kan zijn dat u extra diensten moet draaien. Of dat uw kinderen niet langer in uw netwerk terecht kunnen omdat deze tot de risicogroep behoort. Bent u zo’n ouder? Dan kunt u contact opnemen met:

  • ’t Kienderbènkske, telefoon 06 1619 7362 of info@kienderbenkske.nl
  • Spring kinderopvang: op de website kunt u noodopvang aanvragen. Bij verdere vragen kunt u bellen met de klantenservice: 088 – 2088300

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0485) 34 83 83 of mail uw vraag naar Hans Scholtz (j.scholtz@bergen.nl).

Te downloaden:

Pagina opties