Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus

13 maart 2020 – In heel Nederland gelden de volgende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Kijk voor meer informatie en de actuele stand van zaken op de kanalen van de GGD Limburg-Noord:

Afgelast

Voor onze gemeente betekenen de nieuwe maatregelen dat deze maand onder meer de volgende evenementen zijn afgelast:

 • Half Vasten Optocht Offere
 • Publieksgerichte activiteiten van Biblioplus (bibliotheek blijft wel open)
 • Lammetjesdagen (15, 18 en 22 maart)
 • Gemeentelijk solistenconcours (15 maart)
 • Alzheimer Café (17 maart)
 • Inloopavond Maaspark Well en Seurenheide (17 maart)
 • Boomfeestdag (18 maart)
 • Gemeentelijk Korenconcert / Voices for Freedom (4 april)
 • Activiteiten 75 jaar Vrijheid bij de Mariaschool in Bergen (4 en 5 april)

Wat kunt u zelf doen?

Naast de maatregelen die overheid en organisaties nemen, kunt u zelf ook het nodige doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierover leest u meer in dit bericht.

Pagina opties