Minder grenstoezicht

8 mei 2020 – De afgelopen weken is een ontmoedigingsbeleid gevoerd aan de grens. Dit wordt minder.

In Nederland en Duitsland zijn versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Daardoor zal er automatisch meer grensverkeer gaan plaatsvinden. De marechaussee zal de komende weken dynamische patrouilles blijven uitvoeren aan de grenzen om de verkeersintensiteit te monitoren. Maar van een actief ontmoedigingsbeleid zoals dat de afgelopen weken is uitgevoerd, is geen sprake meer.

Pagina opties