Kinderen en jongeren kunnen weer buitensporten

30 april 2020 – Sinds woensdag is het georganiseerd sporten voor jongeren weer toegestaan in de buitenlucht. Daar gelden wel richtlijnen voor.

Vorige week verruimde het kabinet de mogelijkheden voor het buitensporten van kinderen en jongeren. Samen met de 15 gemeenten heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord bindende richtlijnen hiervoor opgesteld. De gemeenten moesten met de sportclubs in overleg gaan om deze verruiming goed te organiseren. De veiligheidsregio heeft daarbij gekozen voor een regionaal protocol om lokale verschillen te voorkomen.

Verschil met richtlijnen via sportbonden

Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd, passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is.

Alleen georganiseerd buiten

Alleen reguliere sport- en spelaanbieders mogen de buitensport-activiteiten aanbieden. Dit betreft dan verenigingen en bedrijven, voor zover dit al tot hun reguliere bedrijfsactiviteiten hoort. Leden van bijvoorbeeld binnensport-verenigingen kunnen ook georganiseerd buiten gaan sporten of zich aansluiten bij trainingen verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit geldt ook voor jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.
Binnensport-accommodaties blijven dicht. Dit geldt ook voor binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven overal gesloten.

Melden bij gemeente

Wanneer een vereniging of bedrijf een sportactiviteit in de openbare ruimte wil organiseren, moet dit tijdig (minimaal een werkdag tevoren) worden gemeld bij de gemeente met een meldingsformulier. Ook hier gelden de regionale richtlijnen voor het buitensporten en de voorwaarden in het meldingsformulier.

(Sport)verenigingen met een eigen locatie moeten een overzicht aanleveren bij de gemeente op welke momenten, ze met welke groepen een sportactiviteit organiseren. Daarbij gelden dan ook de regionale richtlijnen voor het buitensporten. Het overzicht kan worden gestuurd naar sport@bergen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner vanuit Bergen Beweegt Natuurlijk: Joey Rutten, joey@bergenbeweegtnatuurlijk.nl, 06 - 4794 9518 of  via sport@bergen.nl.
Voor vragen over handhaving en toezicht kunt u contact opnemen met Gemeente Bergen: Meike Stortelder,  m.stortelder@bergen.nl, 0485 – 34 83 83.

In de bijlage het protocol met de regionale richtlijnen.

Pagina opties