Dit weekend weer grenstoezicht

30 april 2020 – Ook dit weekend zal de marechaussee een ontmoedigingsbeleid voeren bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland. Het grenstoezicht start op vrijdag 1 mei, van oudsher een drukke Duitse dag in onze regio.

Ontmoedigingsbeleid

Het beleid is nog steeds dat ontmoedigd wordt om de grens over te gaan voor alleen boodschappen of een dagje uit. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft gisteren ook kennis genomen van de oproep van de Duitse overheid om ook de komende weken alleen de grens over te gaan als dit strikt noodzakelijk is. Het doen van boodschappen of een dagje uit valt hier niet onder. Het beleid van de Duitse overheid sluit daarmee naadloos aan bij het beleid van de veiligheidsregio en de Nederlandse overheid als het gaat om het grensverkeer.

Duitse bezoekers

De afgelopen weken hebben we gezien dat het aantal Duitsers dat een bezoek brengt aan onze regio, tot een minimum is gedaald. Het grenstoezicht heeft als gevolg dat er files ontstaan aan de grensovergangen: hierdoor kan het aan de grens 'druk' overkomen. Maar die 'drukte' zegt natuurlijk niets over eventuele 'drukte' in de steden in onze regio. Want die 'drukte' bleef uit. En dat is het doel van het grenstoezicht en het ontmoedigingsbeleid.

Ondernemers en maatregelen

De veiligheidsregio beseft heel goed dat er ondernemers zijn die voor een groot deel afhankelijk zijn van de Duitse kooptoerist. Maar de hoop is dat ook zij beseffen dat de maatregelen die genomen zijn en nog voortduren, nodig zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Grote groepen Duitse kooptoeristen dragen hier dan niet aan bij.

Pagina opties