Aangepaste dienstverlening gemeente

18 maart 2020 – De dienstverlening van de gemeente is op enkele punten aangepast als gevolg van het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht.

Gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. U kunt alleen nog op afspraak komen: op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en op woensdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur. Alleen in bijzondere gevallen wijken we hiervan af. Een afspraak maakt u telefonisch (0485) 34 83 83 of via de website.
De avondopenstelling is vervallen; voor al ingeplande afspraken nemen we contact op. Een afspraak maakt u telefonisch (0485) 34 83 83 of via de website.

Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Stel dan uw bezoek aan het gemeentehuis uit. Kijk op onze website of u uw aanvraag mogelijk online kunt doen of telefonisch kunt afhandelen.

Afvalinzameling

  • De huisvuilinzameling gaat door zolang er voldoende personeel is.
  • Het milieupark Heukelom is tot nader bericht normaal geopend. Wel verzoeken wij u om alleen naar het milieupark te gaan als dit strikt noodzakelijk is. Medewerkers houden gepaste afstand tot de bezoekers en bij drukte kan het zijn dat u langer moet wachten. Met ingang van vrijdag 20 maart kunt u alleen nog maar met PIN betalen.
  • De inzameling van KCA (Klein Chemisch Afval) op het Milieupark Heukelom is voor onbepaalde tijd opgeschort, omdat hierbij direct contact met burgers is. Dit betekent dat vanaf zaterdag 21 maart geen chemokar op het milieupark aanwezig is. Wij verzoeken u uw chemisch afval tijdelijk thuis op te slaan.
  • Oud papier wordt tot nader bericht normaal opgehaald, zolang er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

 Sociaal Domein

  • Alle keukentafelgesprekken van het Sociaal Team (Jeugd en Wmo) worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld. De consulenten nemen contact met u op.
  • Bij de afdeling Sociaal Domein worden alle bestaande afspraken telefonisch afgehandeld. De consulenten nemen contact met u op.
  • Alle nieuwe aanvragen bij de afdeling Sociaal Domein worden telefonisch of digitaal afgehandeld. Bijzondere bijstand, participatiefonds en individuele inkomenstoeslag kunt u ook telefonisch aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum van onze gemeente. Of stel uw vraag via sociaalteam@bergen.nl.
  • Heeft u naast uw uitkering ook (vrijwilligers-)werk, een re-integratietraject of dagbesteding? Volg dan de adviezen op van de werkgever of de organisatie waar u dit doet. 

Huwelijken

De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties die zijn gepland in het gemeentehuis, kunnen vooralsnog doorgang vinden. Wel wordt het aantal gasten dat bij de ceremonie aanwezig kan zijn, beperkt. Op dit moment maximaal twintig personen. Als u een andere huwelijkslocatie heeft gekozen, kan het zijn dat het huwelijk niet kan doorgaan omdat de betreffende locatie gesloten is. Wilt u de al afgesproken huwelijksdatum en/of huwelijkslocatie wijzigen of heeft u andere vragen over huwelijk of partnerschapsregistratie? Neem dan contact met ons op via het Klant Contact Centrum.

Buitendienst

Onze buitendienst is beperkt aanwezig. Bij iedere melding die binnenkomt, wegen we af of deze direct uitgevoerd moet worden. Meldingen kunt u overdag via de website indienen. Maar het kan zijn dat het langer duurt voordat uw melding in behandeling wordt genomen. Bij een spoedmelding kunt u (ook ‘s avonds en ’s nachts) de buitendienst telefonisch bereiken via het Klant Contact Centrum.

Energiehuis

In maart is het Energiehuis gesloten en vervallen de warmtescans/woningscans thuis door onze energieadviseurs.

Spreekuur politie

De wijkagent is niet op het spreekuur in het gemeentehuis aanwezig, maar op maandag van 15.00 tot 19.00 uur telefonisch of via e-mail bereikbaar op het politiebureau te Gennep.
Telefoon: 0900 88 44
E-mail: hette.broeksma@politie.nl of frans.coumans@politie.nl

Werkoverleg

Met allerlei partijen zijn de komende tijd werkoverleggen gepland in het gemeentehuis. Deze gaan voorlopig niet door, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn. Betrokken mensen stellen we op de hoogte.

Pagina opties