Restafval

Restafval wordt niet hergebruikt, maar verbrand. Restafval moet u aanbieden in de grijze container. Vuilniszakken die u gelijktijdig met de container aanbiedt neemt de inzamelaar niet mee.

Aanbieden

Wilt u uw container of emmer laten legen, zet deze dan op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat met gesloten deksel en de handgreep naar de straatzijde. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van uw afval. Zorg dat uw afval niet vastzit in de container. U kunt de grijze container elke 14 dagen aanbieden. Dit kan in de even weken, gelijktijdig met de groene container.

Tips

  • Stenen en puin, of ander afval dat u elders gescheiden aan kunt bieden, horen niet in de grijze container.
  • Een restafvalcontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kilo.
  • Markeer op de afvalkalender wanneer u de grijze container aan de straat zet. Aan het eind van het jaar weet u dan hoe vaak uw container geleegd is.

Informatie

Meer informatie leest u in de Producten- en dienstencatalogus

Pagina opties