Gemeente Bergen houdt de situatie nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op mogelijke ernstige overlast. De piek van de hoogwatergolf in deze regio wordt zaterdagmorgen verwacht.

Waterschap Limburg heeft vanavond, donderdagavond, om 21.30 uur de Limburgse gemeenten informatie gestuurd met de meest recente berekeningen van de te verwachte hoogwatergolf en de hoogte van de dijken op basis van technische gegevens. Het waterschap gaat daarbij uit van het maximale risico in de maximale risicogebieden. Uit die gegevens blijkt dat in gemeente Bergen de omgeving van Well, Wellerlooi en Nieuw Bergen (het gedeelte bij de Lindenlaan aan de westzijde van de N271 en Heukelom) op dit moment nog niet voldoende beschermd zijn om de hoogwatergolf tegen te houden.  Vanavond en vannacht wordt onderzocht op welke wijze door maatregelen in combinatie met mogelijke inzet van het leger dit risico geheel of gedeeltelijk ondervangen kan worden. Hierover volgt morgen, vrijdag, aan het eind van de ochtend, nadere duidelijkheid.

Mogelijke evacuatie

Dit kan betekenen dat inwoners van Well, Wellerlooi en de dijkring bij de Lindenlaan in Nieuw Bergen in de loop van vrijdag dringend gevraagd wordt te evacueren. Gemeente en Waterschap berekenen en bespreken de komende uren de risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen. Morgen, vrijdag, aan het eind van de ochtend, volgt concrete informatie over de maatregelen die moeten plaatsvinden. Limburg is officieel tot rampgebied verklaard.

U leest deze informatie op deze website, via Facebook en Twitter Gemeente Bergen. Daarnaast kunt u deze informatie onder andere beluisteren via radio Maasduinen Centraal.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485. Dit nummer kunt u 24 uur per dag, ook op zaterdag en zondag, bereiken. Er is altijd iemand aanwezig om u te helpen.

Meer informatie

https://www.vrln.nl/

https://www.vrln.nl/calamiteit/

https://www.bergen.nl/wateroverlast-volg-de-informatiekanalen