Bij de voorbereiding van deze woonvisie heeft de gemeente overleg gehad met de dorpsraden, woningcorporatie Destion en andere stakeholders vanuit de woningmarkt en zorg.

Woningbouwplannen

Er zijn heel wat plannen voor woningbouw in de gemeente Bergen. Plannen waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd of verleend. Vanwege de afspraken die de regionale gemeenten gemaakt hebben, moet ook de gemeente Bergen deze plannen kritisch beoordelen. Passen ze in de woon- en leefomgeving die de gemeente Bergen wil realiseren, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen, ook op langere termijn? Er moeten keuzes worden gemaakt om de bestaande woningvoorraad en de nog beperkt nieuw toe te voegen woningen toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Uitgangspunten woonvisie

De Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021 heeft vier uitgangspunten. Toekomstige bouwplannen worden onder andere aan deze uitgangspunten getoetst.

  • De juiste woning op de juiste plek;
  • Kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de dorpen;
  • Duurzaamheid;
  • Samen werken aan een aantrekkelijk gemeente.

Vragen?

Wilt u meer weten over de Ontwerp Woonvisie?  Neem dan contact op met de gemeente:

  • telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485;
  • via e-mail.