Gemeente Bergen is begonnen met de herinrichting van de Kruisstraat in Wellerlooi.

Afbeelding werkzaamheden Kruisstraat in Wellerlooi

De werkzaamheden duren volgens de planning tot februari 2021. Tijdens die periode is de Kruisstraat (gedeeltelijk) afgesloten voor doorgaand verkeer. Het werk wordt uitgevoerd door het bedrijf Arie Laarakkers BV.

Het ontwerp

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de aanwonenden aangegeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting van de Kruisstraat. Gelet op deze input heeft de gemeente twee concept-ontwerpen gemaakt, de bewoners hebben gekozen voor het ontwerp met een dorps karakter. Dat is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De werkzaamheden

Deze worden in fases uitgevoerd zodat de woningen zo goed als mogelijk bereikbaar blijven. De aannemer informeert aanwonenden tijdig over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Daarnaast kunnen aanwonenden bij vragen of opmerkingen contact opnemen met de omgevingsmanager van Arie Laarakkers BV. Vanwege weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kan de planning afwijken.

Meer informatie

leest u op de pagina over de herinrichting van de Kruisstraat