Maandag 23 mei organiseerde Waterschap Limburg in MFC De Buun een informatieavond over De Groene Rivier in Well. 

Afbeelding Groene Rivier Well

Zo'n 150 inwoners lieten zich in De Buun bijpraten over het project en hadden volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na het algemene deel konden aanwezigen op de informatiemarkt zich informeren over:

  • Toekomstbeeld Groene Rivier
  • Participatie en ontwerp
  • Erfgoed
  • Grondverwerving
  • Hoogwater van 2021

Op de website van Waterschap Limburg,  kunt u informatie over deze avond nog eens rustig doorlezen. Ook kunt u daar het gepresenteerde kaartmateriaal downloaden.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de Groene Rivier, de dijkversterking Nieuw Bergen of andere projecten van Waterschap Limburg? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het waterschap. U ontvangt dan het laatste nieuws.