Tot september 2023 vinden in het plangebied Groene Rivier in Well diverse voorbereidende onderzoeken plaats. Daarmee verzamelt Waterschap Limburg belangrijke informatie over het gebied.

foto Maas en dijk Grotestraat Well

Deze informatie gebruikt het waterschap om de benodigde hoogte en breedte van de dijken en maaiveldverlagingen te bepalen en om inzicht te krijgen in de milieueffecten van de maatregelen.

Belangrijke informatie voor de inwoners, het projectteam en haar partners. Want alleen met feiten op tafel kunnen weloverwogen keuzes en een passend ontwerp worden gemaakt.

Voordat de onderzoeken starten informeert het Waterschap de omgeving met een bewonersbrief. Op de website van Waterschap Limburg(externe link) leest u meer over de onderzoeken die plaatsvinden.