Afgelopen juli werd Limburg opgeschrikt door extreem hoogwater. Op diverse plaatsen was de situatie kritiek en moesten er aanvullende maatregelen worden getroffen om een overstroming te voorkomen. Zo kwam het hoogwater in Well tot aan de rand van de nooddijk.

Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt gewerkt aan een verbetering. Het project Maaspark Well zorgt nu al voor een lagere waterstand bij hoogwater.

Groene Rivier

Om de waterveiligheid voor de toekomst nog verder te vergroten, wordt onderzocht hoe de Groene Rivier en Maaspark Well landschappelijk en rivierkundig het beste op elkaar kunnen aansluiten. Doel is het creëren van een als vanzelfsprekend ervaren landschappelijke overgang van de Groene Rivier naar Maaspark Well. Daarbij worden de kansen voor een verbetering van de doorstroom tijdens hoogwater benut.

Het plan Maaspark Well

In Maaspark Well komen aspecten van veiligheid aan bod, maar ook landschap, natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur. Maaspark Well is een belangrijke schakel in het grote landelijke project 'Ruimte voor de Rivier'. Er ontstaat een hoogwatergeul tussen Well en Aijen en de voorhaven bij het Leukermeer wordt groter.