Op woensdag 16 maart 2022 gaan stemgerechtigden weer naar de stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen.

Kiezers bepalen welke 15 personen namens hen 4 jaar lang de vertegenwoordigers zijn binnen de gemeente Bergen (L). Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraadsleden geven de beleidskaders aan, controleren het college van burgemeester en wethouders en beoordelen voorstellen van het college.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Kiesraad. Op deze pagina vindt u ook de belangrijke data op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.