Wat is het?

Het Fonteintje is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan personen of instellingen die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Bergen verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, cultureel, economisch, wetenschappelijk of sportief gebied.

Burgemeester en wethouders besluiten of de onderscheiding wordt toegekend. De onderscheiding bestaat uit een sculptuur in de vorm van de fontein en een oorkonde, met daarop de naam en de redenen van toekenning.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier neemt u contact op met het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of per e-mail.

Aanvullende informatie

De onderscheiding is een replica van de bronzen fontein die oorspronkelijk voor het gemeentehuis in Nieuw Bergen stond. Deze fontein is geplaatst ter gelegenheid van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1969. Het ontwerp is van kunstenaar Jos Hermans uit Nuth. De zes ballen aan het fonteintje symboliseren de zes dorpskernen van de gemeente Bergen: de hoofdkern Nieuw Bergen en de kerkdorpen Afferden, Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. De grootte van de dorpen komt tot uitdrukking in de grootte van de ballen. Na de bouw van Mosaïque is de fontein in 2014 verplaatst naar de rotonde op de N271 in Nieuw Bergen.