Wat is het?

Het Fonteintje is een gemeentelijke onderscheiding voor personen of instellingen die zich voor de gemeente of de gemeenschap hebben ingezet op sociaal, cultureel, economisch, wetenschappelijk of sportief gebied. Burgemeester en wethouders besluiten of de onderscheiding wordt toegekend. De onderscheiding bestaat uit een sculptuur in de vorm van de fontein en een oorkonde, met daarop de naam en de redenen van toekenning.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier neemt u contact op met het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@bergen.nl.

Aanvullende informatie

De onderscheiding is een replica van de bronzen fontein die oorspronkelijk voor het gemeentehuis in Nieuw Bergen stond. Deze fontein is geplaatst ter gelegenheid van de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1969. Het ontwerp is van kunstenaar Jos Hermans uit Nuth. 

De zes ballen aan het fonteintje symboliseren de zes dorpskernen van de gemeente Bergen: de hoofdkern Nieuw Bergen en de kerkdorpen Afferden, Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. De grootte van de dorpen komt tot uitdrukking in de grootte van de ballen. De zevende dorpskern Aijen heeft geen kerk en is daarom geen kerkdorp.

Na de bouw van Mosaïque is de fontein in 2014 verplaatst naar de rotonde van de N271 in Nieuw Bergen.