Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels.

In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

  • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);
  • een woonhuis of bedrijf;
  • een buurt of wijk;
  • de gemeente zelf.

Wat moet ik doen?

U geeft aan waarvoor u een afspraak wilt maken en welke stukken u wilt inzien. Met de gegevens die u opgeeft, kunnen de medewerkers van het gemeentelijk archief aan de slag gaan. In verband met privacyregels is het niet altijd mogelijk om de gegevens te verstrekken. Het gaat dan vaak om recente gegevens.

Aanvullende informatie

Wat is een gemeentearchief?

Het gemeentearchief van de gemeente Bergen is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin geschreven stukken vanaf 1600 liggen opgeslagen. Soms vind u ook nog oude kaarten, foto's en krantenknipsels.

De eerste akten van de burgerlijke stand dateren uit 1798 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850.

Stamboomonderzoek

De gemeente kan slechts gegevens aanleveren over registraties die in de gemeente zelf hebben plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor uw stamboomonderzoek (genealogisch onderzoek) meerdere gemeenten moet benaderen.